Over Vivet

Persoonlijk, enthousiast, professioneel en kleinschalig; dat is Vivet! We hebben een warm hart voor onze medemens. Dit komt naar voren in ons handelen. In onze begeleiding gaan we geen uitdaging uit de weg en zijn we creatief en ruimdenkend in oplossingen.

 

Vivet valt onder de Coöperatie in de Kleinschalige Zorg in Zeeland. Je kunt bij ons terecht met uiteenlopende hulpvragen.

Vivet-Hulpverlening-team

Onze kernwaarden

Vertrouwen

Dit is de basis voor onze hulpverlening. We vinden het heel belangrijk om te investeren in een vertrouwensrelatie.

Eigenheid

We zijn niet alleen hulpverleners, maar ook mensen. Door dat stukje van onszelf te geven, krijgen we dit ook terug.

Betrouwbaarheid

Dit is de basis voor onze hulpverlening. We vinden het heel belangrijk om te investeren in een vertrouwensrelatie

Flexibel

We zijn flexibel in de hulpverlening die we bieden. We zetten net dat stapje extra en denken buiten de reguliere kaders om te zorgen dat onze ondersteuning aansluit bij jouw behoefte.

Koken-begeleiding-huishouden-coaching-Vivet-Hulpverlening

Onze missie​

We geloven dat mensen door juiste begeleiding en persoonlijke aandacht (weer) kunnen deelnemen aan de maatschappij en zich gelukkiger voelen.

 

Vivet biedt ambulante hulpverlening en coaching aan mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken op weg naar zelfstandigheid en deelname aan de maatschappij. Onze begeleiding is erop gericht om, binnen iemands mogelijkheden, vaardigheden aan te leren, zodat in de toekomst geen of minimale hulpverlening nodig is.

 

Wij zijn ervan overtuigd dat persoonlijke ondersteuning en ‘denken in mogelijkheden’ hierin het verschil maken. Bij ons is een klant geen nummer, maar een uniek persoon. Door het kleinschalige karakter van Vivet kunnen wij dat waarmaken. Dat is onze kracht!

Hierdoor kunnen we de klant persoonlijke aandacht geven en onze ondersteuning flexibel inzetten. Zo zijn we er voor de mensen die ons nodig hebben in hun persoonlijke traject naar zelfstandigheid en geluk, maar ook voor ouders die zich zorgen maken over de opvoeding of ontwikkeling van hun kind.

Onze werkwijze​

Jouw hulpvraag is leidend voor ons. In onze begeleiding staat centraal waar jij behoefte aan hebt en wat jij belangrijk vindt.

 

Nadat we kennis hebben gemaakt, bespreken we jouw hulpvraag. We onderzoeken samen welke thema’s en patronen er spelen en zoomen hierop in. Vervolgens bepalen we in overleg welke thema’s we verder gaan behandelen. Tijdens dit proces bekijken we hoe patronen kunnen doorbreken om tot een positieve verandering te komen.

 

– We werken vanuit een positieve, oplossingsgerichte benadering.

– We vinden het vergroten van.  
   zelfvertrouwen en het houden van jezelf heel belangrijk.

– We besteden aandacht aan een gezonde levensstijl: goede
   nachtrust, gezonde voeding en beweging.

Kinderen-gezinnen-begeleiding-coaching-Vivet-Hulpverlening
Kinderen-Vivet-Hulpverlening

Kosten

Het merendeel van onze begeleiding wordt betaald vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of de Jeugdwet. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen zoveel mogelijk kan blijven meedoen in de samenleving en zo zelfstandig mogelijk kan wonen. De Jeugdwet is er voor ouders die hulp nodig hebben bij de verzorging en/of opvoeding van hun kinderen. Je kunt bij je gemeente terecht voor het aanvragen van de financiering van deze zorg.