Welkom bij Vivet Ambulante hulpverlening & Coaching

Voor verwijzers

Vivet staat voor persoonlijke begeleiding.

Wij zorgen voor passende oplossingen. Het welzijn van uw cliënt staat hierbij voorop. Vivet is een toegewijde partner voor cliëntenverzorgers, artsen, jeugdzorg en gemeenten.

Waarom?

Ons team is heel divers. Daardoor kunnen wij een breed hulpaanbod aanbieden. Door gebruik te maken van ieders expertise kunnen wij elkaar helpen als het gaat om een exclusieve zorgvraag.

Onze begeleiding

We hebben nauwelijks een wachtlijst, dus laten we snel kennismaken om te bespreken wat we voor uw cliënt kunnen betekenen!

Ambulante hulpverlening

Wij helpen cliënten met psychische, fysieke of sociale problemen. De begeleiding vindt meestal plaats in een vertrouwde omgeving, zoals bij de cliënt thuis. Wij zijn voor onze cliënten 24 uur per dag bereikbaar middels een achterwacht. We doen wat nodig is voor onze cliënten. Zo werken wij indien nodig ook in de avonden en/of de weekenden.

Coaching

Wij helpen onze cliënten om hun doelen te bereiken door ze op een positieve manier te ondersteunen en te begeleiden. Dit kan van wekelijkse tot maandelijkse begeleiding zijn. We bieden kortdurende trajecten en langdurige begeleiding.